Using Farm Kids to Load

Please be advised that the farm children helping to load wood have become a problem for some of our clients who find them very intimidating.

This system used to work very well and the children would be tipped by the clients to help load the vehicles.

 Unfortunately since then the children’s attitude has gone from grateful for the work and a tip to demanding money from clients.

 We would like to apologize for any pressure anybody has felt from them and please note that you are under no obligation to tip or employ them in any way.  

It is almost impossible for us to keeps these kids away from the weighbridge on weekends and after-hours

We also find that the children bunk school and secretively go to the wood pile - Please  do not let the children assist or give them any money if it is school hours.

We ask that if you do use their services please only pay them a maximum of R5 per kid.  

This may seem unfair to some people who would like to pay them more, but the problem arises when one person pays the kids R50 or R100, then the next person who might only have small change on them and only gives the kids R5, they become rude and abusive towards that client.

 If you in any way feel uncomfortable or they will not leave you alone when you ask them to, please call us directly on 021 874 2849

 __________________________________________________________

Kinders Wat Help Om Hout Te Laai

 Hiermee wil ons u vriendelik inlig dat die plaas kinders wat help met die hout se laai  soms vir ons n probleem geword het. 

 Hulle begin die kliente intemedeer as volgens hulle die klient nie genoeg tip nie.  

In die verlede het dit goed gewerk as hul net die hout gelaai en die mense hul dan met n rand of twee vergoed het.  

Ongelukig het dinge nou verander en waar die kinders eers dankbaar was oor die rand of twee , dring hul nou aan op meer geld. 

Ons wil graag om verskoning vra vir hierdie gedrag en ons keur dit glad nie goed nie. 

U is onder geen verpligting om die kinders te betaal of te laat help met die laai van hout nie.  

Dit is vir ons baie moeilik om die kinders van die skaal en kantoor af weg te hou op n naweek en na-ure , aangesien hul op die plaas woon. 

Verder ondervind ons dat die kinder skool bank en dan skelmpies hout hoop toe gaan . Asseblief moet onder geen omstandighede die kinders laat help of hulle enige geld gee as dit binne skool ure val nie.

Ons sal aanbeveel dat u 'n max van R5 per kind betaal wat u gekies het om u te help met die laai.   Dit klink dalk onredelik vir die van u wat graag meer wil gee, maar as u meer gee begin die kinders by die volgende kliente aandring op meer geld.    Die kinders raak ongeskik en opdringerig as die mense nie meer geld gee nie.  

  As u 'n probleem het of ongemaklik of bedryg voel deur die kinders of hulle wil u nie alleen los nie, skakel asb die volgende no 021 874 2849 sodat ons die probleem kan aanspreek.  

Home